Podmínky a cena

Jedno setkání trvá 50 minut a klient po něm hradí v hotovosti 1200,- korun.

Zrušení konzultace je možné bezplatně minimálně 48 hodin předem. Při pozdějším zrušení či nedostavení se na konzultaci hradíte celou částku za setkání.

Další informace